Avslør og umyndiggjør sjarlataner

Klimaproblemet har blitt så stort fordi sjarlataner later som om de kan løse det. Det er på tide å angripe problemet vitenskapelig!
  Sjarlataner


Hva er det første man tenker på når man hører begrepet sjarlatan? En kalesjevogn et sted i en liten by i det ville vesten, med påskriften "Dr. Wunderlichs medisin for alt".

  Sjarlataner har forsinket klimabeskyttelsen kraftig


Klimaproblemet har blitt så stort fordi sjarlataner later som om de kan løse det. Du kan stole mer på en helbreder eller en håndhealer enn på en av disse "spare, kutte, klare seg uten"-predikantene. Det er på tide å angripe problemet vitenskapelig!

La oss ta utgangspunkt i den første klimakonferansen i Rio i 1992. Befolkningsvekst og økonomisk vekst var velkjent på den tiden. Potensialet for solcelle- og vindenergi var også kjent. Regelen om at prisen i en fremvoksende industri faller med 20 % for hver dobling av verdensmarkedet var også kjent.

Potensialet for ny batteriteknologi kunne også estimeres. Hvor ble det av kravene i Rio om utvidelse av verdensproduksjonen av solceller og vindkraft, initiativet for batteriforskning og elektromobilitet?

Det ville vært den vitenskapelige tilnærmingen, men vi opplevde bare sjarlatantilnærmingen.

  Solceller fra 0,08 til 350 GW årlig produksjon


Fra 0,08 GW global produksjon i 1992 til en forventet produksjon på 350 GW i 2023 er en økning på 31 % per år. La oss beregne en økning på 36 % per år i stedet for 31 %. Det gir en årlig produksjon på 1100 GW, fortsatt for lite, men litt nærmere målet. Det var altså bare Kina som gjorde det rette, resten av verden gjorde altfor lite. Med enda sterkere tiltak kunne man ha oppnådd 41 %. Det ville utgjøre en årlig produksjon på 3 380 GW. Ett års produksjon ville redusert CO2-utslippene med 3 Gt. Vi er bare noen få år unna en planetarisk rehabilitering, der CO2 filtreres fra atmosfæren og spaltes i karbon og oksygen inntil 350 ppm igjen er nådd.

Hva ville ha skjedd hvis elektrisk mobilitet hadde blitt erklært som et statlig mål og et mål for alle miljøforkjempere? På den tiden investerte Dr. Franz Winterberg 10 millioner DM av sin private formue i batteriforskning, men svaret fra det tyske kartellet i 1995 var: "Oljen er billig og evigvarende, elbilen kommer aldri". Jeg tror at hvis minst 100 oppstartsbedrifter, de fleste av dem med mye bedre finansiering, hadde investert i batteriforskning, ville ikke kartellet ha kunnet si nei.

Så selv om de første elbilistene i sin ekstremt beskjedne CityEl ble kalt kjernekraftfetisjister av sjarlatanene, brydde ikke bilselskapene seg om de nå ble kalt miljøsøer for dieselbiler eller elbiler.

Da hadde vi sannsynligvis hatt dagens utbredelse av elbiler allerede i 2013. Registreringsforbudet for forbrenningsbiler i EU ville da trolig ha trådt i kraft 31. desember 2022.

  Sjarlataner nører opp under hatet mot klimabeskyttelse


Sjarlataner har tilranet seg spørsmålet om klimabeskyttelse. Sjarlataner liker å skape panikk. Sjarlataner klandrer aldri seg selv for sine egne feil. Det er alltid de store selskapenes multimilliardkampanjer som er skyld i deres egne fiaskoer.

Når man først har begynt å tro på denne konstante fortellingen, er det bare å undre seg over hvordan en afrikaner (Elon Musk) og en sønn av fattige bønder (Wang Chuanfu, grunnleggeren av BYD) kunne klare å kaste den fossile bilindustrien ut i en eksistensiell krise.

Denne uken dro jeg til Bodensjøen for å besøke et nytt hus med 30 kW solcelleanlegg. På veien tilbake ringte jeg noen bekjente i München for å besøke dem.

RM: Hei, jeg holder på med ClimateProtectionConsiderationHouses nå.
ER: Hvorfor klimabeskyttelse?
RM: Der har vi et svært alvorlig problem.
ER: Med 0,01°? Jeg kan regne!
RM: Jeg kan regne bedre!

Og allerede var forbindelsen til en person jeg hadde klassifisert som intelligent og dannet i 20 år, brutt. Så mye hat har sjarlatanene lykkes med å skape mot klimaet.

Det eneste effektive botemiddelet mot dette: Virkelig effektiv klimabeskyttelse er bare mulig med WWW - verdensomspennende velstand, noe åpningen av de første 5 GEMINI neste generasjons hus i Unken er et bevis på.

  250 000 tonn med stein fra Golling til Leube


Jeg var på et informasjonsmøte i regi av Miljøpartiet De Grønne om undergrunnsbanen i Salzburg og utvidelsen av den til en jernbane i Hallein. Det ble for eksempel hevdet at 250 000 tonn stein da kunne transporteres 22 km i året fra steinbruddet i Golling til Leube-anlegget i St. Leonhard med tog i stedet for med lastebil. Leonhard. Så mye CO2 dette ville spare! Tog i stedet for lastebil.

Et annet argument er at dette er ment å lure vanlige borgere for å rettferdiggjøre den vanvittige sløsingen med penger som S-Link er. Det er dette jeg ønsker å si:

250 000 tonn delt på 250 arbeidsdager blir 1 000 tonn per dag. Det er 50 lastebilturer per dag, noe som kan håndteres med 15 lastebiler. Inntil S-Link kommer, vil elektriske lastebiler være standard, og det vil ikke være nødvendig å investere et øre av skattebetalernes penger. De elektriske lastebilene er nemlig så mye mer økonomiske at ingen kjøpere vil våge å erstatte det gamle dieselskrotet med nytt dieselskrot.

Hva mer kan man si: Elektriske lastebiler vil variere i pris avhengig av hva de skal brukes til. For lange distanser vil man sannsynligvis bruke batterier på 1200 kWh med 500 Wh/kg. For leveringstrafikk er 500 kWh tilstrekkelig, og da kan man bruke billigere batterier. Men da er det snakk om ren fabrikktrafikk, fra steinbruddet til gruven. 200 kWh fra det billigste natriumbatteriet vil være tilstrekkelig. En slik lastebil vil være mye billigere i innkjøp enn en diesellastebil.

  Forskjellen mellom et foreningsmedlem og en aksjonær


Et foreningsmedlem donerer medlemskontingenten sin til foreningen og er glad hvis foreningen lykkes. Hvis ikke, har jeg støttet en god sak.

En aksjonær kjøper aksjer i et allmennaksjeselskap. Hvis aksjeselskapet lykkes, blir aksjene hans mye mer verdt. I GEMINI next Generation AGs tilfelle er dette belønningen for å støtte en god sak.

Som aksjonær, ansatt eller boligkjøper blir du også en del av motbevegelsen mot mange negative, overlevelsesfiendtlige utviklingstrekk i samfunnet vårt.

En ny aksjonær sa "meg med min svært beskjedne investering", men 4 000 ganger 1 000 € er også 4 millioner for alle investeringer frem til åpningen av bosetningen i Unken som utgangspunkt for verdensomspennende ekspansjon.

Det er kun generalforsamlingen som kan beslutte de store kapitalforhøyelsene, men her er hva hovedstyret og representantskapet kan beslutte. Den nye aksjekapitalen tjener til å perfeksjonere dokumentene for de større planlagte kapitalforhøyelsene.

Her er detaljene.
          Avslør og umyndiggjør sjarlataner: Klimaproblemet har blitt så stort fordi sjarlataner later som om de kan løse det. Det er på tide å angripe problemet vitenskapelig! https://2023.pege.org/05-28/norwegian.htm