Avslöja och omyndigförklara charlataner

Problemet med klimatförändringarna har blivit så stort därför att charlataner låtsas att de kan lösa problemet. Det är dags att ta itu med problemet på ett vetenskapligt sätt!
  Charlataner


Vad är det första man tänker på när man hör ordet charlatan? En täckt vagn någonstans i en liten stad i Vilda Västern, med texten "Dr. Wunderlich's Medicine for Everything".

  Charlataner har kraftigt försenat klimatskyddet


Problemet med klimatförändringarna har blivit så stort eftersom charlataner låtsas kunna lösa problemet. Du kan lita mer på en helbrägdagörare eller en handläkare än på någon av dessa "spara, skära ner, gör utan"-predikanter. Det är dags att ta itu med problemet på ett vetenskapligt sätt!

Låt oss börja där 1992 vid den första klimatkonferensen i Rio. Befolkningstillväxt och ekonomisk tillväxt var välkända vid den tiden. Potentialen för solcells- och vindenergi var också känd. Regeln att priset i en tillväxtbransch sjunker med 20 % för varje fördubbling av världsmarknaden var också känd.

Man kunde också uppskatta potentialen hos ny batteriteknik. Var fanns kraven i Rio på en utbyggnad av världsproduktionen av solceller och vindkraft, initiativet för batteriforskning och elektromobilitet?

Det skulle ha varit den vetenskapliga metoden, men vi fick bara uppleva charlatanmetoden.

  Solceller från 0,08 till 350 GW årlig produktion


Från 0,08 GW global produktion år 1992 till prognostiserade 350 GW år 2023 är en ökning med 31% per år. Låt oss räkna med en ökning på 36% per år istället för 31%. Det skulle ge en årlig produktion på 1 100 GW, fortfarande för lite, men lite närmare målet. Det var alltså bara Kina som gjorde rätt, resten av världen gjorde alldeles för lite. Med ännu kraftfullare åtgärder skulle 41% ha kunnat uppnås. Det skulle innebära en årlig produktion på 3 380 GW. Ett års produktion skulle minska CO2-utsläppen med 3 Gt. Bara några år bort från planetär rehabilitering, filtrering av CO2 från atmosfären och uppdelning av den i kol och syre tills 350 ppm uppnås igen.

Vad skulle ha hänt om elektrisk rörlighet hade förklarats vara ett statligt mål och målet för alla miljöaktivister? Vid den tiden investerade Dr. Franz Winterberg 10 miljoner DM av sin privata förmögenhet i batteriforskning, men den tyska kartellens svar 1995 var: "Oljan är billig och evig, elbilen kommer aldrig". Jag tror att om minst 100 nystartade företag, de flesta av dem mycket bättre finansierade, hade investerat i batteriforskning, skulle kartellen inte ha kunnat vägra.

Så de första elbilsförarna i sina ytterst blygsamma CityEl kallades kärnkraftsfetischister av charlatanerna, bilföretagen brydde sig inte om ifall de nu kallades miljösuggor för dieselbilar eller elbilar.

Vi skulle förmodligen ha haft den nuvarande spridningen av elbilar redan 2013. Registreringsförbudet för förbränningsbilar i EU skulle då troligen ha trätt i kraft den 31 december 2022.

  Charlataner väcker hat mot klimatskydd


Charlatanerna har tagit över frågan om klimatskydd. Charlatanerna njuter av att skapa panik. Charlatanerna lägger aldrig skulden för sina misslyckanden på sig själva. Deras egna misslyckanden beror alltid på storföretagens mångmiljardkampanjer.

När man väl har börjat tro på denna ständiga berättelse undrar man bara varför en afrikan (Elon Musk) och en son till fattiga bönder (Wang Chuanfu, grundare av BYD) kunde lyckas försätta den fossila bilindustrin i en existentiell kris.

I veckan åkte jag till Bodensjön för att besöka ett nytt hus med 30 kW solceller. På vägen tillbaka ringde jag några bekanta i München för att besöka dem.

RM: Hej, jag håller på med ClimateProtectionConsiderationHouses nu.
ER: Varför klimatskydd?
RM: Vi har ett mycket allvarligt problem där.
ER: Med 0,01°? Jag kan räkna ut det!
RM: Jag kan bättre matte!

Och redan var kontakten bruten med en person som jag i 20 år hade betraktat som intelligent och bildad. Så mycket hat har charlatanerna lyckats väcka mot klimatskyddet.

Det enda effektiva botemedlet mot detta: ett verkligt effektivt klimatskydd är endast möjligt med WWW - worldwide prosperity, vilket öppnandet av de första 5 GEMINI next generation-husen i Unken är ett bevis på.

  250 000 ton sten från Golling till Leube


Jag var på ett informationsmöte som anordnades av de gröna om Salzburgs tunnelbana och dess förlängning som en ytjärnväg söderut i Hallein. Det hävdades till exempel att 250 000 ton sten då skulle kunna transporteras 22 km per år från stenbrottet i Golling till Leube-anläggningen i St. Leonhard med tåg i stället för med lastbil. Hur mycket CO2 skulle inte detta spara! Järnväg i stället för lastbil.

Ett annat argument är att detta är avsett att lura vanliga medborgare för att rättfärdiga det vansinniga slöseriet med pengar som S-Link är. Detta är vad jag skulle vilja säga:

250 000 ton dividerat med 250 arbetsdagar blir 1 000 ton per dag. Det är 50 lastbilstransporter per dag, vilket kan klaras av med 15 lastbilar. Fram till dess att S-Link kommer kommer ellastbilar att vara standard, och inte en cent av skattebetalarnas pengar kommer att behöva investeras. Eftersom ellastbilarna är så mycket mer ekonomiska kommer ingen köpare att våga ersätta det gamla dieselskrotet med nytt dieselskrot.

Vad mer kan man säga: Elektriska lastbilar kommer att variera i pris beroende på deras avsedda användning. För långa sträckor kommer förmodligen batterier på 1 200 kWh med 500 Wh/kg att användas. För leveranstrafik räcker det med 500 kWh, och då kan man använda billigare batterier. Men det skulle vara ren fabrikstrafik, från stenbrottet till gruvan. Då räcker det med 200 kWh från det billigaste natriumbatteriet. En sådan lastbil skulle vara mycket billigare att köpa än en diesellastbil.

  Skillnaden mellan en föreningsmedlem och en aktieägare


En föreningsmedlem skänker sin medlemsavgift till föreningen och är glad om föreningen är framgångsrik. Om inte, har jag stöttat en god sak.

En aktieägare köper aktier i ett publikt aktiebolag. Om AG är framgångsrikt är hans aktier värda mycket mer. I GEMINI next Generation AG:s fall är det hans belöning för att stödja en god sak.

Som aktieägare, anställd eller bostadsköpare blir du också en del av motrörelsen mot många negativa, överlevnadsfientliga utvecklingar i vårt samhälle.

En ny aktieägare sa "Jag med min mycket blygsamma investering", men 4 000 gånger 1 000 € är också 4 miljoner för alla investeringar fram till öppnandet av bosättningen i Unken som utgångspunkt för en världsomspännande expansion.

Endast årsstämman kan besluta om de stora kapitaltillskotten, men här är vad direktionen och tillsynsnämnden kan besluta. Det nya aktiekapitalet tjänar till att fullborda dokumenten för de större planerade kapitalökningarna.

Här är detaljerna.
          Avslöja och omyndigförklara charlataner: Problemet med klimatförändringarna har blivit så stort därför att charlataner låtsas att de kan lösa problemet. Det är dags att ta itu med problemet på ett vetenskapligt sätt! https://2023.pege.org/05-28/swedish.htm