Värmepumpen och den gamla byggnaden

När man tittar på statistiken över värmepumpar i gamla byggnader måste man också komma ihåg att övergången till värmepumpar gjordes av ekonomiska skäl.


På en ny bil vet du att det finns 0,8 mm stålplåt. Men på en gammal bil kan det vara 0,6 mm rost och 0,2 mm stålplåt. Det är samma sak med värmeisolering. Väggkonstruktionen ger u=0,15 W/m²/K. Men hur är det med den gamla byggnaden? Det beräknade värdet är u=0,5, men tänk om det bara är 0,75 på grund av fukt? Dessutom kan luftväxlingshastigheten vara betydligt högre än vad som antagits?

Bara att undersöka detta i ett renoveringsprojekt skulle vara ett stort arbete. Så låt oss anta att värmebehovet beräknas till 10 kW och att radiatorerna kan föra in dessa 10 kW i huset vid en framledningstemperatur på 55°.

Men värmeisoleringen är sämre, luftväxlingen är högre, 15 kW värme behövs för att hålla 20° vid -10° utomhus. Vad händer nu? Även om värmepumpen skulle kunna leverera de 15 kW värme, kan radiatorerna bara leverera 10 kW värme vid den högsta möjliga framledningstemperaturen. Det räcker alltså bara till ca 12° i huset.

Om det bara är 0° ute kan 20° upprätthållas med 55° framledningstemperatur. Men jämfört med antagandet om 6,67 kW måste 10 kW värme genereras. Men jämfört med antagandet om 43° framledningstemperatur vid 0° utetemperatur är det 55°. Detta sänker verkningsgraden från 2,67 till 2,17. Istället för 6,67 kW dividerat med 2,67 = 2,5 kW el blir det då 10 kW dividerat med 2,17 = 4,61 kW.

Att frysa i sitt eget hus under en köldperiod och 85 % högre elförbrukning än beräknat kan göra en värmepumpsköpare mycket arg.

  De grönas partihögkvarter i Berlin


I vissa massmedier har det förekommit uppgifter om att Miljöpartiets högkvarter är under ombyggnad sedan 2019, en värmepump ska tas i drift hösten 2023, kostnad 5 miljoner euro. Det är inte möjligt att ta reda på hur många kvadratmeter användbar yta denna byggnad har. Men även med 1 500 m² användbar yta skulle kostnaderna vara högre än för att bygga en ny byggnad.

En rik person kan ha råd med en sådan sak, men hur ska det fungera för en pensionär? I gamla byggnader med ett värmebehov på 150 kWh/m²/a skulle värmekostnaderna bara vara 15 € per m² och år, även vid 10 cent per kWh. Men efter renoveringen är det inte 0, utan kanske 50 kWh/m²/a värme, som kostar 20 kWh el med värmepumpen. Vid 30 cent/kWh el blir det 6€. Då återstår bara 9 €/m²/a till amortering. Även med en lånetid på 30 år kan endast 150 € i renoveringskostnader per kvadratmeter finansieras på detta sätt.

Var kan man hitta ett erbjudande om att värmesanera en gammal byggnad på 100 m² för 15 000 €, minska årsbehovet från 150 till 50 kWh/m², installera en värmepump och byta ut radiatorer? Det är gränsen för lönsamhet, där husägaren precis kan komma undan utan att drabbas av några kostnader.

Tyvärr är golvytan i Miljöpartiets högkvarter inte känd, men även med 2 000 m² skulle det bli 2 500 €/m². Låt oss räkna ut det för 40 000 000 personer gånger 40 m² bostadsyta. Det blir 4 000 000 000 €. Om du får sladd när du räknar nollor blir det 4 biljoner euro.

Kunde inte pengarna användas mer effektivt? Visst, men kostnadsoptimering och ekonomiska överväganden är helt främmande för De gröna. För dem är pengar bara något som kan tas från skattebetalarna.

Kostnadsoptimering från leverantörens sida kan bara förväntas om kunden har frihet att bestämma. Vad är det för mening med att optimera kostnaderna om staten tvingar på dig kunder genom lag? För leverantörerna är detta som ett land med mjölk och honung, där de rostade duvorna flyger in i deras munnar.

  Fullständigt verklighetsfrånvänd


Det finns naturligtvis studier om värmepumpar i verklig användning. Här är en studie på sidan för Salzburgs regionala regering:Det är dock högst tveksamt om de gröna känner till dessa undersökningar. När man tittar på statistiken över värmepumpar i gamla byggnader måste man också komma ihåg att bytet till värmepumpar gjordes av ekonomiska skäl. Om konverteringen skulle vara obligatorisk skulle denna statistik kunna bli ännu sämre.

  Mål JAZ 5 på GEMINI nästa Generation House


Citat från denna sida: "Visserligen levererar solcellssystemet knappast något överskott av elektrisk energi under uppvärmningssäsongen, av denna anledning ökar graden av egenanvändning av ett solcellssystem av värmepumpen endast något."

Detta gäller naturligtvis för hus med få solceller och ett högt elbehov för värmepumpen. Men även i december i Berlin, långt norrut, klarar 44 kW solceller att försörja nästa generations GEMINI-hus helt och hållet.

Målet är att uppnå en bättre AWP (annual performance factor) med luftvärmepumpen än vad som annars bara kan uppnås med bergvärmepumpen. Här är det tekniska konceptet för detta:

Betydligt högre effektivitet med värmepumpar Betydligt högre effektivitet med värmepumpar
Du kan sälja mer el om du själv behöver mindre el. Därför är 3 innovationer för maximal effektivitet inom uppvärmning, kylning och varmvatten.
Extremt låg framledningstemperatur:

Väggvärme och/eller golvvärme Väggvärme och/eller golvvärme
Hur en kombination av åtgärder drastiskt minskar elbehovet för en värmepump: Den extra vägguppvärmningen gör det möjligt att sänka framledningstemperaturen och höja prestandakoefficienten.


  Skillnaden mellan en föreningsmedlem och en aktieägare


En föreningsmedlem skänker sin medlemsavgift till föreningen och är glad om föreningen är framgångsrik. Om inte, har jag stöttat en god sak.

En aktieägare köper aktier i ett publikt aktiebolag. Om AG är framgångsrikt är hans aktier värda mycket mer. I GEMINI next Generation AG:s fall är det hans belöning för att stödja en god sak.

Som aktieägare, anställd eller bostadsköpare blir du också en del av motrörelsen mot många negativa, överlevnadsfientliga utvecklingar i vårt samhälle.

En ny aktieägare sa "Jag med min mycket blygsamma investering", men 4 000 gånger 1 000 € är också 4 miljoner för alla investeringar fram till öppnandet av bosättningen i Unken som utgångspunkt för en världsomspännande expansion.

Endast årsstämman kan besluta om de stora kapitaltillskotten, men här följer vad direktionen och tillsynsnämnden kan besluta. Det nya aktiekapitalet tjänar till att fullborda dokumenten för de större planerade kapitalökningarna.

Här är detaljerna.
          Värmepumpen och den gamla byggnaden: När man tittar på statistiken över värmepumpar i gamla byggnader måste man också komma ihåg att övergången till värmepumpar gjordes av ekonomiska skäl. https://2023.pege.org/06-11/swedish.htm