Kulturelt forfall i teknisk rådgivning

Jeg besøkte en stor elektronikkjede, navnet er helt irrelevant, for det ville ikke være noen vesentlig forskjell for andre.


Etter alle de omveltende temaene i det forrige nyhetsbrevet, et svært personlig tema om teknisk utstyr.

Hvordan får en teknisk lekmann tak i riktig utstyr? Gjennom selgeren i spesialforretningen. Slik var det i hvert fall før i tiden. I dag er det verken med selgerens kunnskaper eller produktutvalget.

  Ny bærbar PC med USB-C PD


Fra 1992 til dette kjøpet kjøpte jeg 20 bærbare PC-er til meg selv og familien. Til alle disse hadde jeg ekstra enheter for å drive dem i bilen også. Det blir ganske mange strømforsyningsenheter. Alle sammen, selvfølgelig, med unike plugger bare fra produsenten. Det var et lyspunkt at de 2 Acer fra 2004 og de 4 fra 2016 hadde samme plugg. ASUS 2010 og 2020 hadde forskjellige plugger.

Kort sagt, det var et kaos som før USB-pluggforordningen for mobiltelefoner. Hver produsent hadde sin egen, helt spesielle kontakt. På den tiden, det er bare 15 år siden, hadde jeg tre forskjellige mobilladere i bilen for å forsyne hele familien.

Da fantes det i det minste bare forskjellige kabler: micro USB, USB-C og iPhone-kabelen. Nå tvinges til og med Apple til å bruke USB-C til iPhone.

Dessverre finnes det ennå ikke en slik standardiseringsbestemmelse for bærbare PC-er. USB-C PD-standarden når nå opp til 240 watt, noe som er helt tilstrekkelig for alt.

  Rådgivning og produktørken


Jeg besøkte en stor elektronikkjede, navnet er helt irrelevant, for det ville ikke være noen vesentlig forskjell for andre.
  • Ingen powerbanks for bærbare datamaskiner, så spørsmålet "Hvordan bruker jeg min gamle powerbank med en USB-C PD-notatbok" er allerede overflødig.
  • Ingen Volt-kabler. En Volt-kabel har den helt vanlige 5,5 mm-kontakten på den ene siden og USB-C på den andre. En chip i kabelen forteller USB-C PD-strømforsyningen hvor mange volt den skal levere. Slike kabler finnes med 9, 12, 15 og 20 volt. Dette gjør det mulig å bruke gamle enheter på en USB-C PD-strømforsyningsenhet.
  • Når jeg spør om USB-C PD-strømadaptere, blir jeg sendt videre fra dataavdelingen til mobiltelefonavdelingen.
Jeg er sikker på at en eller annen elektronikkbutikk i Kina ville ha briljert med et omfattende utvalg og gode råd. Omvendt ville nok en kinesisk turist blitt sjokkert over mangelen på utvalg her.

  Her til alle de nye sidene om dette


  Optimisme i en tid med kollaps


Hvilke fremtidsutsikter kan man nevne for dagens barn? Flertallet i samfunnet har bare et ekstremt negativt syn på fremtiden. Dette gjelder ikke minst bolig, som er et sentralt behov for alle mennesker. Søket etter "bolig i Tyskland" gir bare katastroferapporter i søkeresultatene. Problemene kan ikke lenger løses med konvensjonelle metoder. Det er behov for helt nye tilnærminger.

Hvis du støtter denne helt nye måten å tenke på ved å kjøpe aksjer, vil du om noen år ikke bare kunne si "jeg har bidratt til dette", men sannsynligvis også kunne se frem til en betydelig verdiøkning på disse aksjene.  Bli aksjeeier i GEMINI next Generation AG


Et foreningsmedlem donerer medlemskontingenten sin til foreningen og er glad hvis foreningen lykkes. Hvis ikke, har jeg støttet en god sak.

En aksjonær kjøper aksjer i et allmennaksjeselskap. Hvis aksjeselskapet lykkes, blir aksjene hans mye mer verdt. I GEMINI next Generation AGs tilfelle er dette belønningen for å støtte en god sak.

Som aksjonær, ansatt eller boligkjøper blir du også en del av motbevegelsen mot mange negative, overlevelsesfiendtlige utviklingstrekk i samfunnet vårt.

En ny aksjonær sa "meg med min svært beskjedne investering", men 4 000 ganger 1 000 € er også 4 millioner for alle investeringer frem til åpningen av bosetningen i Unken som utgangspunkt for verdensomspennende ekspansjon.

Det er kun generalforsamlingen som kan beslutte de store kapitalforhøyelsene, men her er hva hovedstyret og representantskapet kan beslutte. Den nye aksjekapitalen tjener til å perfeksjonere dokumentene for de større planlagte kapitalforhøyelsene.

Siden forrige nyhetsbrev har vi fått 5 nye aksjonærer og 15 800 euro mer på sperret konto for kapitalforhøyelsen. Det finnes et belønningsprogram for å anbefale aksjen. To av de nye aksjonærene har blitt aksjonærer gjennom dette belønningsprogrammet.

Her er detaljene.
          Kulturelt forfall i teknisk rådgivning: Jeg besøkte en stor elektronikkjede, navnet er helt irrelevant, for det ville ikke være noen vesentlig forskjell for andre. https://2023.pege.org/10-01/norwegian.htm