Marshallplan for palæstinenserne

Lær af historien! Under alle omstændigheder er det meget billigere at afdramatisere konflikten end at risikere en tredje verdenskrig. Det ville kun koste 1,25 år af USA's militærbudget.
  Om Marshall og Morgenthau


Hvad skal vi gøre med tyskerne? De startede to verdenskrige i træk inden for et kvart århundrede. Der var Morgenthau-planen: demontering og afindustrialisering af Tyskland. Heldigvis var der også Marshall-planen: genopbygning af Tyskland. Hvorfor opstod Anden Verdenskrig overhovedet? Fordi Tyskland blev behandlet så dårligt i Versailles-fredstraktaten, at ekstremt radikale politikere kom til magten som følge heraf.

Hvis der havde været noget som Marshallplanen i slutningen af Første Verdenskrig, ville der aldrig have været en Anden Verdenskrig. Det var også hovedargumentet for Marshallplanen: At undgå Versailles' fejltagelser og ikke skabe grobund for en ny konflikt. Derfor er spørgsmålet, hvordan en Marshallplan for palæstinenserne kunne se ud?

  Pladsbehov: Virksomheden på 1000 m²


For pladsbehovet tager vi udgangspunkt i 1000 m²-samfundet: 1000 m² pr. indbygger til alle civilisationens aktiviteter. Det omfatter boliger, transport, økonomi, fællesrum, energiproduktion og fødevareproduktion. Dertil kommer yderligere 1000 m² pr. indbygger til naturområder. For hele undersøgelsen bruger vi runde tal. Design derfor for 10 millioner indbyggere. Pladsbehovet vil derfor være 20.000 km². Sinai-halvøen har 60.000 km², så 1/3 af Sinai er nok.Kort fra Wikipedia Maximilian Dörrbecker (Chumwa)

  Budgetkrav: Hvad er billigere end en tredje verdenskrig?


Budgettet for et sådant projekt skal tage højde for de potentielle følgeomkostninger ved konflikter i denne region. Et par olietankere er sunket i Hormuzstrædet, hvor er olieprisen så? Oliepriskrisen i 2008 blev udløst af en mangel på blot 3,5 millioner tønder olie. 17 millioner tønder om dagen transporteres gennem Hormuzstrædet. Budgettet skal tage højde for sandsynligheder og følgeomkostninger frem til og med 3. Verdenskrig. For at holde os til runde tal: 100.000 euro pr. indbygger gange 10 millioner indbyggere er lig med 1.000 milliarder euro. Det er i samme størrelsesorden som et par meget store virksomheder. Det er kun 1,25 år af USA's militærbudget. Til sammenligning svarer 40.000 km højhastighedsjernbane i Kina til ca. 2 år af USA's militærbudget.

  Vandbehov: Det er meget tørt


Man spørger Google om regn på Sinai, og resultaterne viser: Nedbør på Sinai-halvøen er næsten ikke værd at nævne. Der er praktisk talt ingen officielle regnvejrsdage. Så afsaltning af havvand er påkrævet i store mængder. Hvor store mængder? Jeg bruger Mallorca som benchmark: Der falder 406 mm om året. Med lidt optimering burde 300 mm være nok. Så 20.000 km² ganget med 300 mm svarer til 6 milliarder m³ vand. De mest moderne anlæg til afsaltning af havvand kræver 2,5 kWh elektricitet pr. m³ havvand. Vandet skal så også distribueres. Lad os antage, at der går yderligere 3,5 kWh til det. 6 milliarder m³ vand ganget med 6 kWh svarer til 36 TWh elektricitet. For at sætte det i perspektiv: Det er lige under den mængde elektricitet, som Østrig producerer med vandkraft.

  Produktion af fødevarer


Jeg lavede studier om fødevareproduktion i Jordan i 2020. Jordan er endnu sværere end Sinai, fordi det ikke har adgang til havet. Man må nøjes med 90 kubikmeter vand pr. indbygger om året. Det er kun lidt mere, end man regner med, at en husholdning i Tyskland har brug for pr. indbygger. Problemet kan overvindes med moderne teknologi som f.eks. aeroponisk vertikal havebrug.

  Produktion af elektricitet


En typisk bebyggelsesstruktur har 16 familier og 1 MW solceller pr. hektar. Der er dog stadig områder til fødevareproduktion og andre områder. Veje er typisk dækket med solceller. I en blanding af forskellige områder kan der være 600 kW solceller pr. hektar. Det er 600 GW solceller. Det er omkring 900 TWh årligt udbytte. Det er en halv gang mere end Tysklands nuværende elektricitetsbehov. Men ideen er ikke at skabe en stat af almissemodtagere, men en stat, der er levedygtig på egen økonomisk styrke.

36 TWh til afsaltning af havvand og vanddistribution, 3.000 kWh til hver indbygger giver 30 TWh. Lad os antage yderligere 34 TWh til fødevareproduktion. Det efterlader 800 TWh/år til Power to X. Lad os antage, at der går 20 kWh elektricitet til 1 liter paraffin. 800 TWh er nok til 40 milliarder liter. 4.000 liter e-fuel til fly som eksportvare for hver af de 10 millioner indbyggere.

Hvad er CO2-neutralt brændstof til fly værd? Ved 50 cent pr. liter ville det være 20 milliarder euro værd i årlige eksportindtægter. En stat, der kan producere sin egen energi og mad, kan opretholde en høj levestandard for 10 millioner indbyggere med 20 milliarder i eksportindtægter. Så det er ikke en permanent modtager af almoser, men en uafhængig stat, der kan klare sig meget godt med sine eksportindtægter.

Som en påmindelse skabte Marshallplanen det tyske økonomiske mirakel i 1948 og gjorde Tyskland til verdens førende eksportør. I 1945 lignede de tyske storbyer meget Gaza City.

  Den anden Suezkanal


Der er planer om endnu en Suezkanal. Jeg har tidligere skrevet om store elektrisk drevne skibe: 30.000 tons natrium-batterier med 200 Wh pr. kg er 6 GWh. En anden anvendelse af de 900 TWh elproduktion kunne være genopladning af skibe. 20 skibe om dagen, som måske oplades, mens de sejler gennem den nye kanal. 20 skibe * 5 GWh efter opladning * 365 dage er 36,5 TWh. Måske en luftledning, så skibe på tværs af den nye kanal kan oplade, mens de sejler igennem. 212 km kanal med en rejsetid på 10 timer ville kræve 500 MW opladningseffekt via luftledningen.

Denne batteriopladning kan så bruges til at nå enhver havn i Middelhavet. I den anden retning kan den vestlige side af Indien nås så langt som til Sri Lanka eller Afrika så langt som til havnebyen Dar es Salaam. En anden vigtig ladestation kunne så være Sri Lanka og Indiens sydkyst. Fra Sri Lanka er Hong Kong og Shenzhen allerede inden for rækkevidde. For kinesiske havne længere nordpå vil opladningen finde sted i Singapore.

En fremtidsvision for 2050.

  Optimisme i en tid med sammenbrud


Hvilke fremtidsudsigter kan man give nutidens børn? Størstedelen af samfundet nævner kun ekstremt negative fremtidsvisioner. Selv når det drejer sig om boliger, som er et centralt behov for alle. Søgeforespørgslen "bolig i Tyskland" bringer kun katastroferapporter frem i søgeresultaterne. Problemerne kan ikke længere løses med konventionelle metoder. Der er brug for helt nye tilgange.

Hvis du støtter denne helt nye måde at tænke på ved at købe aktier, så vil du om nogle år ikke bare kunne sige "jeg har bidraget til dette", men også kunne se tilbage på en betydelig stigning i værdien af disse aktier.  Bliv aktionær i GEMINI next Generation AG


Et klubmedlem donerer sit kontingent til klubben og er glad, hvis klubben har succes. Hvis ikke, har jeg støttet en god sag.

En aktionær køber aktier i et aktieselskab. Hvis AG'et får succes, bliver hans aktier meget mere værd. I GEMINI next Generation AG's tilfælde er det hans belønning for at støtte en god sag.

Som aktionær, medarbejder eller boligkøber bliver du også en del af modbevægelsen mod mange negative udviklinger i vores samfund, som er skadelige for vores overlevelse.

En ny aktionær sagde "Jeg laver en meget beskeden investering", men 4.000 euro gange 1.000 euro er også 4 millioner euro for alle investeringer op til åbningen af bosættelsen i Unken som udgangspunkt for global ekspansion.

Det er kun generalforsamlingen, der kan beslutte større kapitaludvidelser, men her er, hvad direktionen og bestyrelsen kan beslutte. Den nye aktiekapital tjener til at gøre dokumenterne til de større planlagte kapitaludvidelser perfekte.

Siden sidste nyhedsbrev er der kommet 5 nye aktionærer og 15.800 euro mere på spærret konto til kapitalforhøjelsen. Der er et belønningsprogram for at anbefale aktien til andre. To af de nye aktionærer er blevet aktionærer gennem dette belønningsprogram.

Her er detaljerne.
          Marshallplan for palæstinenserne: Lær af historien! Under alle omstændigheder er det meget billigere at afdramatisere konflikten end at risikere en tredje verdenskrig. Det ville kun koste 1,25 år af USA's militærbudget. https://2023.pege.org/11-05/danish.htm