Omfattende ny filosofi er nødvendig

Et samfunn er ved veis ende når flere og flere mennesker ikke lenger har råd til det grunnleggende behovet for bolig. GEMINI neste generasjon er så mye mer enn bare et hus.
  100 000 hektar land til energiprogram for Østerrike
Foredrag 18. november på Design Center Linz.

Hier zur Seite mit Video, Beschreibung, Download vom Video und PDF

  Boliger blir uoverkommelige i pris


Et samfunn er i ferd med å gå til grunne når stadig flere mennesker knapt eller ikke lenger har råd til det grunnleggende behovet for bolig. California ble lenge sett på som det store forbildet. Nesten det dobbelte av Tysklands BNP per innbygger. Selv i dag finnes det tilhengere av California som virkelig klarer å ignorere de hjemløses teltbyer. Det finnes en måte for de rike å ignorere slike forhold på: "De er alle mindreverdige, late mennesker som fortjener sin skjebne". Det finnes en YouTube-kanal som viser hvor raskt folk med den beste utdannelsen havner i telt, en skjebne som kan ramme hvem som helst i USA: Invisible People.

  Vi ligger 10 år etter


Før i tiden var det populært å si at Europa lå 10 år etter USA når det gjaldt trender. Dette har blitt en skrekkhistorie. Hvor er grepene for å motvirke denne katastrofale utviklingen? Kunstig knapphet på byggegrunn fører til absurd høye priser. Tilstanden i byggebransjen er katastrofal, det finnes ingen tilnærming til kostnadsoptimalisering. Ferdighusbransjen går bare sin egen undergang i møte uten motstand, uten den minste vilje til å gjøre noe med det.

  Omfattende ny filosofi er nødvendig


I politikken er det for tiden på moten å betrakte mennesker som skadedyr som må bekjempes. På åpningen av miljøfilmdagene i 1993 hørte jeg for første gang "Healthy planets have no people". Dette ble sagt av mannen som forhindret byggingen av det første beboelige solkraftverket GEMINI i Wien i 1994. Dette sies ikke åpent, men er en utbredt filosofi i bakgrunnen.

Dette må erstattes av filosofien om sivilisatoriske oppgaver.

Ingen enkeltstående tiltak kan hjelpe mot alt dette, men bare en omfattende ny filosofi som ser menneskeheten på en annen måte og løser problemene på lang sikt. Hele frontlinjen må holdes mot overlevelsesfiendtlige ideer.

  GEMINI neste generasjon er så mye mer enn bare et hus.


Eneboliger er av det onde fordi så mye plass og energi går til spille. Nei, dette huset produserer enormt mye energi og burde alene utgjøre 2/3 av en fungerende energiomstilling.

Store boligblokker bruker mindre materialer per kvadratmeter boligareal. Nei, dette huset krever betydelig mindre materialer per kvadratmeter boligareal og kan betale tilbake energien som brukes til å produsere materialene svært raskt.

Fortettede byer, alt bare med kollektivtransport! Hva er problemet hvis elbiler lades med 10 % av strømmen som genereres av et GEMINI neste generasjons hus?

Stopp omregulering til byggeområder! Vi trenger jordbruksarealene! Mener du det? Dyrket mark der det dyrkes mais til biogass med et utbytte på 17 MWh elektrisitet per hektar, der en optimalisert bosetting vil gi et utbytte på 850 MWh per hektar og betydelig mer biologisk mangfold?

Forsegling av jord! Vi må stoppe jordforsegling! Feil, det er også negativ jordforsegling hvis et bebygd område kan absorbere mer regnvann enn en eng.

Netto nullutslipp og alt blir bra igjen! Feil, IPCC-rapporten motsier stadig seg selv i denne påstanden. Vi trenger en planetopprydding tilbake til 350 ppm CO2.

  Optimisme i en tid med kollaps


Hvilke fremtidsutsikter kan dagens barn få? De fleste i samfunnet snakker bare om ekstremt negative fremtidsvisjoner. Selv når det gjelder bolig, et sentralt behov for alle. Søket "bolig i Tyskland" gir bare katastroferapporter i søkeresultatene. Problemene kan ikke lenger løses med konvensjonelle metoder. Det er behov for helt nye tilnærminger.

Hvis du støtter denne helt nye måten å tenke på ved å kjøpe aksjer, vil du om noen år ikke bare kunne si "jeg har bidratt til dette", men også se tilbake på en betydelig verdiøkning på disse aksjene.  Bli aksjeeier i GEMINI next Generation AG


Et klubbmedlem donerer medlemskontingenten sin til klubben og er fornøyd hvis klubben lykkes. Hvis ikke, har jeg støttet en god sak.

En aksjonær kjøper aksjer i et allmennaksjeselskap. Hvis AG lykkes, blir aksjene hans mye mer verdt. I GEMINI next Generation AGs tilfelle er det en belønning for å støtte en god sak.

Som aksjonær, ansatt eller boligkjøper blir du også en del av motbevegelsen mot mange negative utviklingstrekk i samfunnet som er skadelige for vår overlevelse.

En av de nye aksjonærene sa: "Jeg gjør en veldig beskjeden investering", men 4 000 euro ganger 1 000 euro er også 4 millioner euro for alle investeringer frem til åpningen av anlegget i Unken som utgangspunkt for global ekspansjon.

Det er bare generalforsamlingen som kan beslutte større kapitalforhøyelser, men her er hva hovedstyret og representantskapet kan beslutte. Den nye aksjekapitalen tjener til å perfeksjonere dokumentene for de større planlagte kapitalforhøyelsene.

Det finnes et belønningsprogram for å anbefale aksjen til andre. To av de nye aksjonærene har blitt aksjonærer som følge av dette belønningsprogrammet.

Her er detaljene.
          Omfattende ny filosofi er nødvendig: Et samfunn er ved veis ende når flere og flere mennesker ikke lenger har råd til det grunnleggende behovet for bolig. GEMINI neste generasjon er så mye mer enn bare et hus. https://2023.pege.org/11-26/norwegian.htm