2023 – Planetary Engineering Group Earth – PEGE.org – danish

Nyheder og udtalelser om aktuelle emner i forbindelse med energiomstillingen, klimabeskyttelse og den nødvendige udvikling mod global velstand.


Forslag og diskussionsemner vedrørende politik
Politikken kan kun arbejde med det, der er muligt i henhold til det aktuelle tekniske niveau. Vi er i færd med at ændre dette tekniske niveau drastisk og skaber dermed nye muligheder.


Den fundamentalt forskellige filosofi
Tænkemåden er afgørende for, hvilke produktudviklinger der overhovedet er mulige. Mentale barrierer kan være langt vigtigere end tekniske barrierer.


Hvordan bliver man en ignorant?
Der findes forskellige fora om solceller og byggeri. Eksperterne der er meget hurtigt enige om, at jeg bare skriver noget vrøvl.


Høje energipriser gør boligejerskab mere overkommeligt
Regningen for et GEMINI næste generations hus er delt mellem den private andel og energisystemet. Energisystemet er registreret som et selskab med ret til at trække indgående moms fra.


EFH er død, længe leve det nye EFH! EFH er død, længe leve det nye EFH!
Men hvorfor er alt koncentreret så tæt på 0-linjen? Det er en fejl som følge af forkert målsætning. Der har kun været fokus på at reducere behovet for rumopvarmning.


E-brændstoffer er ikke CO2-neutrale
E-brændstoffer optimistisk med fremtidig perfektioneret produktion: 17 kWh pr. liter benzin 19 kWh pr. liter diesel


Ekstremt uvidenskabelige klimaforandringsaktivister
De foreslåede foranstaltninger skal være acceptable for befolkningen. Der skal tages hensyn til de tekniske og økonomiske muligheder.


Den etablerede bilindustri har ingen vilje til at overleve Den etablerede bilindustri har ingen vilje til at overleve
En rundrejse gjorde den nye holdning hos bilproducenterne i EU og Japan helt klart: "Køb kun premiumbiler" og "Din fattigdom pisser mig af".


Vi er modbevægelsen Vi er modbevægelsen
Som aktionær, medarbejder eller boligkøber bliver du også en del af modbevægelsen mod mange negative udviklinger i vores samfund, som er skadelige for vores overlevelse.


40 W solcelleanlæg pr. indbygger og år
Omfanget af udviklingen af solenergi: Hvad kan en familie på 4 personer i et lidt mere solrigt land gøre med en vis mængde solceller?


Kulkraft i stedet for atomkraft vanvid
Kernekraftværker hindrer energiomstillingen i Europa. Hvordan kan De komme med så tåbelige udtalelser? Ganske enkelt ved at benægte batterier.


Den nyeste teknologi inden for batteriteknologi
Lithium-jernphosphat over 200 Wh/kg - natrium er som salt i havet - CATL annoncerer 500 Wh/kg.


Legitime krav til klimabeskyttere
Tilskud til solcelle- og batteriproduktion - Arealer til energi - Genstart af alle fungerende atomkraftværker


Tyskland må ikke blive som Nordkorea
Hvad er vigtigst? Demokratiets overlevelse eller menneskehedens overlevelse? Ville et klimadiktatur være berettiget, hvis det reddede menneskeheden?


De reelle omkostninger ved grønt filt
Graichen er kun toppen af isbjerget. Filten førte til en negativt omkostningsoptimeret energiomstilling.


Varmepumpe: markedsøkonomi versus tvangsøkonomi
Forny varmepumpe i stedet for gasbrænder i gammel bygning? Jeg har ikke fået noget tilbud: Varmepumpeselskaber er kirsebærplukkere, kage er ikke godt nok.


Afslør og fratag charlataner deres magt
Problemet med klimaforandringer er blevet så stort, fordi charlataner foregiver at kunne løse det. Det er på tide at tackle problemet videnskabeligt!


Total galskab: Batterierne er glemt
Eksporter elektricitet til negative priser om dagen og importer den til positive priser om natten. Konsekvenser af ideologiske vrangforestillinger og dogmatisk stædighed.


Varmepumpen og den gamle bygning
Når man ser på statistikkerne for varmepumper i gamle bygninger, skal man også huske på, at skiftet til varmepumper blev foretaget af økonomiske årsager.


Konference for borgmestre i Oberösterreich Konference for borgmestre i Oberösterreich
Global velstand og planetarisk genoprettelse i stedet for at ødelægge samfundet med konstante krav om at "redde, begrænse, give afkald".


Modteser til klimaforkæmpernes centrale dogmer Modteser til klimaforkæmpernes centrale dogmer
Er der virkelig kun én vej til 100 % vedvarende energi? Er der virkelig kun én måde at beskytte klimaet på? Er målet tilstrækkeligt og opnåeligt?


Indtægtsneutral CO2-afgift vs. forbud Indtægtsneutral CO2-afgift vs. forbud
Forbud i stedet for en fri markedsøkonomi. Restriktioner og tvang i stedet for effektiv CO2-reduktion. Alt dette kan også opsummeres i et enkelt ord: Misantropi.


Rusland 1917 - Californien i dag
Hvis man kun ser på BNP pr. indbygger, burde Californien være paradis på jord. Men hvis man ser på detaljerne, er det helvede på jord.


Design af mentale masseødelæggelsesvåben
Eksempel klimaforandringer: skab et kunstigt argument om det på en sådan måde, at uanset om klimaaktivister eller klimabenægtere vinder, er det en katastrofe i begge tilfælde.


Aktivér tvist igen
Der er "forskere for fremtiden", men spørgsmålet om, hvordan og hvornår 350 ppm CO2 skal nås igen, besvares med larmende tavshed.


Hvor meget skal nettet udvides?
En omkostningssammenligning er umulig, fordi der ikke er nogen arbejdshypotese. Man kan ikke sammenligne en træmodel med en bil, fordi træmodellen ikke kan køre.


Programmet for 1 million hektar Programmet for 1 million hektar
Funktionel energiomstilling, boliger til en overkommelig pris, ægte klimabeskyttelse, reduktion af arealbehovet, reduktion af fattigdom blandt ældre, stigning i fødselsraten, som er alt for lav.


Penny og omkostninger til miljøpåvirkning
Så filtrerer de 2,35 euro CO2 fra produktionen af denne mad ud af atmosfæren og vender jordforureningen?


Skattesystem skadeligt for mennesker, miljø og økonomi
Folk har ikke længere råd til folk. Det er derfor, dette skattesystem er skadeligt for mennesker. Skattesystemet forhindrer de nødvendige hurtige forandringer.


At skabe håb for en bedre fremtid
Hvis du støtter disse helt nye måder at tænke på ved at købe aktier, vil du om nogle år ikke kun kunne sige "jeg bidrog".


Menneskejagt i Tyskland: Aiwanger
Her er 3 udsagn, der sætter spørgsmålstegn ved Aiwangers kvalifikationer til at være økonomiminister. Men hvad er det, han bliver jagtet med? Med en mærkelig opgave fra hans skoletid.


Grækenland og Marokko
Det skal for enhver pris forhindres, at politikerne indfører yderligere restriktioner på tilgængelige byggegrunde, for ellers bliver boliger uoverkommelige.


Videnskaben er blevet undermineret
Var kritik af Lyssenkos socialistiske biologi mulig under Stalin? Er kritik af den lagerløse energiomstilling mulig blandt uuddannede grønne dogmatikere?


Misforstået udvikling i energiomstillingen
Enhver, der ikke er 100 % for os, er en fjende, en betalt lobbyist for fossilselskaberne, og man kan ikke tale med dem. Med denne holdning er korrektioner umulige.


Kulturelt forfald i teknisk rådgivning
Jeg besøgte en stor elektronikkæde, navnet er fuldstændig irrelevant, for der ville ikke være nogen væsentlig forskel for andre.


Elon Musk: Humanisme mod skadedyrsbekæmpelse
Mens humanistisk styrede lande mere end løser deres egne problemer, er vi vidner til en stejl tilbagegang i regioner, hvor sidstnævnte gruppe dominerer.


Forskellige politikker i Europa for enfamiliehuse
Husbyggeri på op til 70 kvm kræver ikke byggetilladelser og formaliteter. Myndighederne har ikke mulighed for at gøre indsigelse mod investeringen.


Stjålet fremtid, et samfund ved enden
I næsten to årtier har jeg skrevet om Tyskland som "landet med de tunge bekymringer". Bekymringernes byrde er så tung, at de næsten kollapser.


Mulighed for mere solenergi gennem bedre organisering
Selv hvis netoperatøren mener, at 4 kW er maksimum, er 24 timer gange 4 kW stadig 96 kWh. Dagligt udbytte af et 16 kW-system på en solrig sommerdag.


Marshallplan for palæstinenserne Marshallplan for palæstinenserne
Lær af historien! Under alle omstændigheder er det meget billigere at afdramatisere konflikten end at risikere en tredje verdenskrig. Det ville kun koste 1,25 år af USA's militærbudget.


Omkostningsoptimering af energiomstillingen gennem synergi
Lejeprisen for 1 million hektar jord til Tysklands energiprogram ville være 600 TWh elektricitet. Hvad staten så gør med lejeprisen, er en politisk beslutning.


Omfattende ny filosofi påkrævet
Et samfund er ved at gå til grunde, når flere og flere mennesker næsten ikke eller ikke længere har råd til det basale behov for en bolig. GEMINI Næste generation er så meget mere end bare et hus.


Omkostningsoptimering af energiomstillingen
For en generøst beregnet udgift på 200 milliarder euro, hvilket svarer til 20 euro pr. kvadratmeter opkøbt græsareal, vil den tyske stat modtage 600 TWh/år i leje.


COP 28 og hvad der er brug for
Falske mål som netto-nuludledning fører til katastrofalt forkerte prognoser og forhindrer investeringer i vigtige nye industrier.


Alternativ til COP 28-katastrofen - Vision for verden og Tyskland
Nej, ved første øjekast på denne pressemeddelelse indså enhver journalist i de 45 massemedier i Østrig og Tyskland, at dette ikke var i tråd med den redaktionelle linje.


Renover historisk værdifulde bygninger, ellers masser af nybyggeri
Ny teknologi til næste generation af GEMINI-huset kan også bruges til renovering af gamle bygninger med værdifulde facader.


Om korthuse og fremtidshuse
Korthus: succesfuld kortsigtet spekulation og insolvensrekord. Fremtidshus: en positiv ændring i civilisationen, langsigtet succes.
          2023 – Planetary Engineering Group Earth – PEGE.org – danish: Nyheder og udtalelser om aktuelle emner i forbindelse med energiomstillingen, klimabeskyttelse og den nødvendige udvikling mod global velstand. https://2023.pege.org/danish.htm