2023 – Planetary Engineering Group Earth – PEGE.org – norwegian

Nyheter og uttalelser om aktuelle temaer knyttet til energiomstilling, klimavern og den nødvendige utviklingen mot global velstand.


Forslag og diskusjonstemaer for politikere
Politikken kan bare fungere med det som er mulig i henhold til dagens teknologi. Vi er i ferd med å endre denne teknologien drastisk og dermed skape nye muligheter.


En grunnleggende annerledes filosofi
Måten å tenke på avgjør hvilke produktutviklinger som i det hele tatt er mulige. Mentale barrierer kan være mye viktigere enn tekniske barrierer.


Hvordan blir du en ignorant?
Det er forskjellige fora om solceller og bygging. Ekspertene der er veldig raskt enige om at jeg bare skriver tull.


Høye energipriser gjør det rimeligere å eie egen bolig
Fakturaen for et GEMINI neste generasjons hus er delt mellom den private andelen og energisystemet. Energisystemet er registrert som et selskap med fradragsrett for inngående avgift.


EFH er død, lenge leve den nye EFH! EFH er død, lenge leve den nye EFH!
Men hvorfor er alt konsentrert så nær 0-linjen? Det er en feil på grunn av feil målsetting. Fokuset har bare vært på å redusere etterspørselen etter romoppvarming.


E-drivstoff er ikke CO2-nøytralt
E-drivstoff optimistisk med fremtidig perfeksjonert produksjon: 17 kWh per liter bensin 19 kWh per liter diesel


Ekstremt uvitenskapelige klimabeskyttere
De foreslåtte tiltakene må være akseptable for befolkningen. Det må tas hensyn til de tekniske og økonomiske mulighetene.


Den etablerte bilindustrien har ingen vilje til å overleve Den etablerte bilindustrien har ingen vilje til å overleve
En rundtur viste med all tydelighet den nye holdningen til bilprodusentene i EU og Japan: "Bare kjøp premium" og "Fattigdommen deres gjør meg forbanna".


Vi er motbevegelsen Vi er motbevegelsen
Som aksjonær, ansatt eller boligkjøper blir du også en del av motbevegelsen mot mange negative utviklingstrekk i samfunnet vårt som er skadelige for vår overlevelse.


40 W solceller per innbygger og år
Omfanget av utvikling av solenergi: Hva kan en familie på fire i et noe mer solrikt land gjøre med en viss mengde solceller?


Kullkraft i stedet for kjernekraftgalskap
Kjernekraftverk hindrer energiomstillingen i Europa. Hvordan kommer du frem til slike meningsløse uttalelser? Ganske enkelt gjennom batterifornektelse.


Det siste innen batteriteknologi
Litiumjernfosfat over 200 Wh/kg - natrium er som salt i havet - CATL kunngjør 500 Wh/kg.


Legitime krav til klimabeskyttere
Subsidier til solcelle- og batteriproduksjon - Land for Energy - Gjenstart av alle fungerende kjernekraftverk


Tyskland må ikke bli som Nord-Korea


De virkelige kostnadene ved den grønne filten
Graichen er bare toppen av isfjellet. Filten førte til en negativt kostnadsoptimalisert energiomlegging.


Varmepumpe: markedsøkonomi versus tvangsøkonomi
Forny varmepumpe i stedet for gassbrenner i gammel bygning? Jeg fikk ikke noe tilbud: Varmepumpeselskaper er kirsebærplukkere, kake er ikke godt nok.


Avslør og umyndiggjør sjarlataner
Klimaproblemet har blitt så stort fordi sjarlataner later som om de kan løse det. Det er på tide å angripe problemet vitenskapelig!


Total galskap: batterier glemt
Eksportere strøm til negative priser om dagen og importere den til positive priser om natten. Konsekvenser av ideologisk villfarelse og dogmatisk stahet.


Varmepumpen og den gamle bygningen
Når man ser på statistikken over varmepumper i gamle bygninger, må man også huske på at overgangen til varmepumper ble gjort av økonomiske årsaker.


Ordførerkonferansen i Oberösterreich Ordførerkonferansen i Oberösterreich
Global velstand og gjenopprettelse av planeten i stedet for å ødelegge samfunnet med konstante krav om å "spare, begrense, avstå".


Motforestillinger til sentrale dogmer hos klimaproteksjonistene Motforestillinger til sentrale dogmer hos klimaproteksjonistene
Finnes det virkelig bare én måte å produsere 100 % fornybar energi på? Finnes det virkelig bare én måte å beskytte klimaet på? Er målet tilstrekkelig og oppnåelig?


Inntektsnøytrale CO2-avgifter vs. forbud Inntektsnøytrale CO2-avgifter vs. forbud
Forbud i stedet for fri markedsøkonomi. Restriksjoner og tvang i stedet for effektiv CO2-reduksjon. Alt dette kan også oppsummeres i ett ord: Misantropi.


Russland 1917 - California i dag
Hvis man bare ser på BNP per innbygger, burde California være et paradis på jord. Men hvis man ser på detaljene, er det et helvete på jord.


Design av mentale masseødeleggelsesvåpen
Eksempel klimaendringer: skape et kunstig argument om dem på en slik måte at uansett om klimaaktivister eller klimafornektere vinner, er det en katastrofe i begge tilfeller.


Aktiver tvist igjen
Det finnes "fremtidsforskere", men spørsmålet om hvordan og når 350 ppm CO2 skal nås igjen, besvares med larmende taushet.


Hvor mye nettutbygging er nødvendig?
En kostnadssammenligning er umulig fordi det ikke finnes noen arbeidsforutsetning. Du kan ikke sammenligne en tremodell med en bil fordi tremodellen ikke kan kjøre.


1 million hektar-programmet 1 million hektar-programmet
Funksjonell energiomstilling, rimelige boliger, ekte klimabeskyttelse, redusere arealbehovet, redusere eldrefattigdommen, øke fødselstallene, som er altfor lave.


Penny og kostnadene for miljøpåvirkning
Så filtrerer avgiften på 2,35 euro CO2 fra produksjonen av denne maten ut av atmosfæren og reverserer jordforurensningen?


Skattesystem skadelig for mennesker, miljø og økonomi
Folk har ikke lenger råd til folk. Derfor er dette skattesystemet skadelig for folk. Skattesystemet hindrer nødvendige, raske endringer.


Gir håp om en bedre fremtid
Hvis du støtter disse helt nye måtene å tenke på ved å kjøpe aksjer, vil du om noen år ikke bare kunne si "jeg har bidratt".


Menneskejakt i Tyskland: Aiwanger
Her er tre uttalelser som setter spørsmålstegn ved Aiwangers kvalifikasjoner som økonomiminister. Men hva er det han jages med? Med en merkelig oppgave fra skoletiden.


Hellas og Marokko
Det må for enhver pris forhindres at politikerne innfører ytterligere restriksjoner på tilgjengelige tomter, for ellers vil boligene bli uoverkommelige.


Vitenskapen har blitt undergravd
Var det mulig å kritisere Lyssenkos sosialistiske biologi under Stalin? Er kritikk av den lagringsløse energiomstillingen mulig blant uutdannede grønne dogmatikere?


Feilslått utvikling i energiomstillingen
Alle som ikke er 100 % for oss, er fiender, betalte lobbyister for fossilselskapene, og du kan ikke snakke med dem. Med denne holdningen er det umulig å korrigere.


Kulturelt forfall i teknisk rådgivning
Jeg besøkte en stor elektronikkjede, navnet er helt irrelevant, for det ville ikke være noen vesentlig forskjell for andre.


Elon Musk: Humanisme mot skadedyrbekjempelse
Mens humanistisk styrte land mer enn løser sine egne problemer, ser vi en kraftig tilbakegang i regioner der sistnevnte gruppe dominerer.


Ulike retningslinjer for eneboliger i Europa
Bygging av hus på opptil 70 kvm krever ikke byggetillatelse og formaliteter. Myndighetene har ingen mulighet til å komme med innvendinger mot investeringen.


Stjålet fremtid, et samfunn på slutten
I snart to tiår har jeg skrevet om Tyskland som "de tunge bekymringenes land". Bekymringsbyrden er så tung at de nesten kollapser.


Muliggjør mer solenergi gjennom bedre organisering
Selv om nettselskapet mener at 4 kW er maksimum, er 24 timer ganger 4 kW fortsatt 96 kWh. Døgnproduksjonen til et 16 kW-system på en solrik sommerdag.


Marshallplan for palestinerne Marshallplan for palestinerne
Lær av historien! Uansett er det mye billigere å avdramatisere konflikten enn å risikere en tredje verdenskrig. Det ville bare koste 1,25 år av USAs militærbudsjett.


Kostnadsoptimalisering av energiomstillingen gjennom synergi
Prisen for å leie 1 million hektar land til Tysklands energiprogram er 600 TWh elektrisitet. Hva staten gjør med leieprisen, er deretter en politisk beslutning.


Omfattende ny filosofi er nødvendig
Et samfunn er ved veis ende når flere og flere mennesker ikke lenger har råd til det grunnleggende behovet for bolig. GEMINI neste generasjon er så mye mer enn bare et hus.


Kostnadsoptimalisering av energiomstillingen
For en generøst beregnet utgift på 200 milliarder euro, som tilsvarer 20 euro per kvadratmeter innkjøpt gressmark, vil den tyske staten få 600 TWh/år i leie.


COP 28 og hva som trengs
Falske mål som netto nullutslipp fører til katastrofalt gale prognoser og hindrer investeringer i viktige nye næringer.


Alternativ til COP 28-katastrofen - visjon for verden og Tyskland
Nei, ved første øyekast på denne pressemeldingen skjønte alle journalister i de 45 massemediene i Østerrike og Tyskland at dette ikke var i tråd med den redaksjonelle linjen.


Renovere historisk verdifulle bygninger, ellers mye nybygg.
Ny teknologi for neste generasjons GEMINI-hus kan også brukes til renovering av gamle bygninger med verdifulle fasader.


Om korthus og fremtidshus
Korthus: vellykkede kortsiktige spekulasjoner og insolvensrekorder. Fremtidshus: en positiv endring i sivilisasjonen, langsiktig suksess.
          2023 – Planetary Engineering Group Earth – PEGE.org – norwegian: Nyheter og uttalelser om aktuelle temaer knyttet til energiomstilling, klimavern og den nødvendige utviklingen mot global velstand. https://2023.pege.org/norwegian.htm